Nieuws () | ESD-SIC bv

Vrijdagavond 6 oktober kregen wij onaangekondigd bezoek van twee milieu inspecteurs van de Omgevingsdienst Groningen. Dit maakte deel uit van een grootschalige controle bij meerdere bedrijven. Uitvoerig is gekeken of de opslag van gevaarlijke  stoffen bij ESD-SIC voldoet aan de hiervoor geldende bepalingen en regelgeving. Tevens is gekeken of er geen sprake was van geluidshinder. De inspecteurs zijn gastvrij ontvangen en deskundig te woord gestaan door de dienstdoende wachtchef. Wij zijn verheugd te mogen constateren dat er geen gebreken of onvolkomenheden zijn geconstateerd.