Nieuws () | ESD-SIC bv

 

Nieuwsbrief voor de omgeving van ESD-SIC

Nieuws

Stofpluimen ESD-SIC

Als gevolg van ongewenste storingen in onze productieovens kunnen zogenaamde “blazers” ontstaan. Naast een kortstondige uitstoot van (verbrandings)gassen, kunnen hierdoor ook kortstondig stofpluimen ontstaan.

Deze blazers kunnen tijdelijke overlast geven in de omgeving. Dat betreuren we. Verder veroorzaken ze stagnatie en verlies in onze productie. Ook daarom zijn ze ongewenst.

Maatregelen

ESD-SIC doet er alles aan om het aantal blazers terug te dringen. Zeker ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn hier open over.

Het terugdringen van blazers is ons al gedeeltelijk gelukt met behulp van diverse onderzoeken en verbetermaatregelen, waarvoor aanzienlijke investeringen zijn gedaan. Het resultaat is zeker nog niet naar onze tevredenheid. Het blijkt dat wateroverlast door hemel- en grondwater een steeds negatievere weerslag op onze procesvoering heeft. Iets wat we jammer genoeg niet van vandaag op morgen kunnen oplossen.  Diverse experts zijn druk doende met nadere onderzoeken. ESD-SIC  verwacht dit najaar resultaten te kunnen melden.

Gezondheid

Wat is de invloed van een dergelijke kortstondige uitstoot op mijn gezondheid? Deze vraag wordt ons vaak gesteld.

Overlast beïnvloedt in het algemeen het psychisch welbevinden. Bij ons is dit in de vorm van geur en stof. Dit is voor ons de reden om er volop aan te werken om deze overlast verder terug te dringen.

De geur van ESD-SIC wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door waterstofsulfide en wordt wel vergeleken met een “rotte eieren lucht”. Het stof is een mengsel van hoofdzakelijk zand en petroleumcokes en kunnen verder siliciumcarbide (SiC) en grafiet bevatten. Petroleumcokes is net als asfalt een restproduct uit de aardolieraffinage. Zowel zand als deze petroleumcokes bevatten metaalsporen en petroleumcokes ook aromatische koolwaterstoffen. Echter de gehaltes aan metalen en aromaten zijn zo laag dat ze in de omgevingslucht nauwelijks te meten zijn. Daarnaast kunnen in siliciumcarbide sporen van SiC-vezels voorkomen. Recente onderzoeken, maar ook onderzoeken in het verleden hebben aangetoond dat het gezondheidsrisico, door blootstelling aan deze minieme gehaltes, als verwaarloosbaar mag worden beschouwd. Ook is vastgesteld dat het niet aannemelijk is dat de fijnstofgehaltes tijdens deze piekemissies de luchtkwaliteitsnorm voor de omgeving overschrijden. Desondanks zal TNO in opdracht van de Provincie dit jaar de kwaliteit van de omgevingslucht over een langer periode gaan meten. Wij staan hier volledig achter, immers “meten = weten”. Daarom houden we ook zelf de luchtkwaliteit in de gaten met zogenaamde elektronische neuzen en eigen stofmetingen op ons terrein.

Ook worden met enige regelmaat onze eigen medewerkers onderzocht.  De gemeten waarden zijn niet afwijkend en komen overeen met een doorsnee beroepsbevolking.

Kortom wij delen wel uw zorg en handelen daar bewust naar.  Indien u vragen heeft of meer wilt weten over ons bedrijf aarzel dan niet te bellen of te mailen.