1. Privacy in een oogopslag

De navolgende informatie biedt u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze werkzaamheden. Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zijn alle gegevens, waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel en waarvoor wij deze gebruiken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig onze website.

2. Gegegevensvastlegging op onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Wij verzamelen bijvoorbeeld door het gebruik van onze website (technische) gegevens en uw naam en e-mailadres als u het contactformulier op onze website invult.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan daarbij bijvoorbeeld om gegevens gaan die u op een contactformulier invoert. Anderzijds worden gegevens automatisch bij een bezoek aan onze website verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens , bijvoorbeeld: uw internetbrowser, browser type, browser versie, besturingssysteem, verwijzende URL, hostnaam van de toegangscomputer of het tijdstip van de website-oproep. Het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het verlenen van onze dienstverlening, het uitvoeren van een overeenkomst of om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Een deel van de gegevens wordt ook verzameld om een foutloze beschikbaarstelling en weergave van onze website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op grond van de grondslagen uit de AVG, zoals de grondslagen: toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht plaats op basis van uw toestemming. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om ons doel te kunnen realiseren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen indient, worden uw naam en e-mailadres uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven persoonsgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan anderen dan noodzakelijke derden. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is.

Daarnaast verzamelt de provider van onze website automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met gegevens uit andere databronnen te combineren.

3. Privacybescherming

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen en/of in te zien over de herkomst, de ontvangers en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Onder omstandigheden heeft u eveneens het recht op dataportabiliteit. Indien verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hierover en voor verdere vragen over het thema privacybescherming kunt u op elk gewenst moment via het in het onder contactgegevens aangegeven adres contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

4. Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen wij door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Indien wettelijk verplicht en als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook aan u

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- resp. TLS-codering

Onze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

5. Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve indien hiervoor een grondslag bestaat en het noodzakelijk is om dit te doen. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Als wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zullen we een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten. In die overeenkomst spreken wij af dat de derde de persoonsgegevens even goed dient te beschermen als wij. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Zij worden na afloop van uw bezoek aan onze website (sessie) automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt, wanneer er cookies geplaatst gaan worden. U kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Cookie naam Doel Toegang voor derden Functie duur
PHPSESSID Session-Cookie Server Einde van de sessie
1P_JAR Google-Maps Google 1 jaar
APISID Google-Maps Google 1 jaar
CONSENT Google-Maps Google 1 jaar
HSID Google-Maps Google 1 jaar
NID Google-Maps Google 1 jaar
SAPISID Google-Maps Google 1 jaar
SID Google-Maps Google 1 jaar
SIDCC Google-Maps Google 3 maanden
SSID Google-Maps Google 1 jaar
_Secure-3PAPISID Google-Maps Google 1 jaar
_Secure-3PSID Google-Maps Google 1 jaar
_Secure-APISID Google-Maps Google 1 jaar
_Secure-HSID Google-Maps Google 1 jaar
_Secure-SSID Google-Maps Google 1 jaar
_ga Google Analytics Google 2 jaar
_gat Google Analytics Google 10 minuten
gid Google Analytics Google 24 uur
Collect Google Analytics Google 1 jaar

7. Plug-ins en tools

Google Maps

In het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen, wordt Google Maps gebruikt. Onze website maakt via een application programming interface (“API”) gebruik van de kaartenservice “Google Maps”. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google“). De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik van de online-aanbiedingen door de gebruiker wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google heeft een Privacy Shield Agreement- certificaat en biedt hierdoor de garantie dat aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt in onze opdracht deze informatie om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens geanonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Voorgaande houdt in dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de gebruikers-browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware hierop in te stellen: de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden, leest u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamespots door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Webfonts

Onze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde “Web Fonts” die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

De door u gebruikte browser moet hiervoor verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor weet Google dat uw IP-adres wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over de Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklarinng van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

8. Contactgegevens

Onze contactgegevens indien u vragen heeft omtrent de persoonsgegevens verwerkingen via onze website:

ESD-SIC B.V.
Kloosterlaan 11-13
NL-9936 TE FARMSUM
Telefoon: +31 596 637 222
E-Mail: info@esd-sic.nl

Contactpersoon dhr. J.K. Mulder