Proces

ESD-SIC produceert siliciumcarbide (SiC) uit de grondstoffen zand en petroleumcokes. Zand en cokes worden in de juiste verhouding tot reactiemateriaal gemengd. Van dit mengsel wordt een hoop materiaal ofwel een oven gebouwd. Midden in deze oven bevindt zich een kern van grafiet die dient als stroomgeleider. De oven wordt afgedekt met een plastic folie om de tijdens het productieproces vrijkomende procesgassen op te vangen, te ontzwavelen en te hergebruiken voor energieopwekking.

De grafietkern wordt aangesloten op een transformator en onder spanning gezet. Als gevolg van de weerstand loopt in de kern van de opgebouwde oven de temperatuur op tot ca. 2500 °C. Bij deze temperatuur ontleden het zand en de cokes, waarbij het kristal SiC ontstaat. Voor de intense verhitting van de oven is enorm veel elektriciteit vereist, het proces is daardoor zeer energie-intensief.

Siliciumcarbide is een stof die onder andere gebruikt wordt als schuur- en slijpmiddel, als hittebestendig materiaal voor onder meer dieselroetfilters en als toevoegmiddel aan gietijzer.