"ESD-SIC wil als transparant en innovatief bedrijf volledige klanttevredenheid bereiken door maatschappelijk verantwoord produceren van hoogwaardig siliciumcarbide op uiterst milieuvriendelijke en efficiënte wijze."

ESD-SIC is de meest milieuvriendelijke en energiezuinigste siliciumcarbideproducent ter wereld en is als Best Reference beoordeeld in de EU.

ESD-SIC produceert de hoogste kwaliteit SiC voor diverse duurzame toepassingen met behulp van de best beschikbare milieutechnische installaties en met inachtneming van de veiligheids- en arbeidsomstandighedennormen.

Het is het beleid van ESD-SIC om op een maatschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met de milieuaspecten van haar bedrijfsvoering. ESD-SIC ziet het als een belangrijke taak om mogelijk negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu te voorkomen, te minimaliseren of verdergaand te beheersen.

ESD-SIC heeft, op basis van getoonde inzet en de continue verbetering van prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en de communicatie daarover, het recht verworven om de naam en het logo van het wereldwijde Responsible Care-programma te gebruiken.

Visie / Beleidsmissies / Doelen

ESD-SIC ziet het als een belangrijke taak om de negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu en haar nabije omgeving te voorkomen, te minimaliseren of verdergaand te beheersen binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

ESD-SIC wil dit realiseren door 

  • Vergroten inzetbaarheid milieu-installaties door storings- en stilstandanalyses en systematisch onderhoud;
  • Verbeteren en optimaliseren procesvoering met behulp van monitoring en geavanceerde data-analyses;
  • Vergroten kennisniveau en betrokkenheid door training en opleiding;
  • Verbeteren van de energie-efficiency;
  • Openheid en transparantie naar de omgeving.

Visie / Beleidsmissies / Doelen     Visie / Beleidsmissies / Doelen