Het beleid van ESD-SIC in relatie tot veiligheid en arbeidsomstandigheden is gericht op het minimaliseren van het aantal ongevallen en het beschermen van de gezondheid van medewerkers en personeel van derden.

Eigen personeel en personeel van derden dienen voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van ESD-SIC, bekend te zijn met de algemene veiligheidsregels en de specifieke risico's in relatie tot het produceren van siliciumcarbide. ESD-SIC maakt gebruik van de volgende veiligheidsintroductie: samen voor veiligheid en milieu van Deltalinqs; veilig aan het werk bij ESD-SIC.

De belangrijkste veiligheidsaspecten zijn samengevat in een flyer die na afloop van de veiligheidsintroductie wordt uitgereikt.

Veiligheidsflyer downloaden

.

Download Sicherheits-Flyer >
Dutch
German
English