Milieubeleid

ESD-SIC wil een goede buur zijn en produceren op een maatschappelijk verantwoorde wijze, door zijn bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en te innoveren. ESD-SIC wil dit behalen aan de hand van een aantal maatregelen, zoals het gebruik van duurzame grondstoffen, het verlagen van de CO2-uitstoot en het besparen van energie, alles in nauwe samenwerking met regionale ketenpartners en andere stakeholders.

Kom meer te weten over ons milieubeleid

Maatschappelijk verantwoorde doelen

ESD-SIC vindt een maatschappelijk verantwoorde productie en streeft daarom de volgende doelen na:

  • actief de negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering
  • op het milieu en de directe omgeving voorkomen,
  • minimaliseren of verder beheersen;
  • zijn positie als ’s werelds meest betrouwbare, milieuvriendelijke en energie-efficiënte
  • SiC-producent wereldwijd verder uitbreiden;
  • nieuwe technologieën introduceren en kennis vergaren
  • om zijn processen duurzamer en groener te maken;
  • een betrouwbare en transparante partner zijn voor al zijn stakeholders.

Kom meer te weten over onze maatschappelijk verantwoorde doelen