Certificaten

ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem. (Download pdf file)

ISO 14001

Milieumanagementsysteem. (Download pdf file)

ISO 26000

ESD-SIC streeft er ook naar om de prestatieladder te implementeren in zijn managementsysteem conform ISO 26000 Dit weerspiegelt perfect de duurzaamheidsinitiatieven die ESD-SIC heeft gelanceerd.

ISO 45001

Om voortdurend zijn veiligheidsprestaties te verbeteren en gezonde en veilige werkpraktijken te stimuleren, heeft ESD-SIC ook zijn managementsysteem ingericht conform de nieuwste ISO-norm 45001 voor gezond en veilig werk. ESD-SIC wil in 2022 dit systeem laten certificeren.

ISO 50001

Energiebeheersysteem. (Download pdf file)

Responsible Care

ESD-SIC is een toegewijd lid van de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), ESD-SIC implementeert zijn beleid hoofdzakelijk op basis van de criteria opgesteld door de vereniging. Dit wordt weerspiegeld in het Responsible Care logo.

REACH

Onze SiC is geregistreerd conform de milieu- en veiligheidsrichtlijenn van REACH. Granulair SiC is geclassificeerd als niet-gevaarlijk. De zwavel die we winnen uit ons procesgas en die wordt gebruikt als een duurzame kunstmest, is ook geregistreerd conform de REACH-richtlijn.

IPPC BREF

ESD-SIC valt binnen de scope van de ontwerprichtlijn van de Europese Commissie inzake industriële emissies, die de best beschikbare technieken vaststelt. We zijn trots dat ESD-SIC ’s werelds meest vooruitstrevende SiC-producent is op dit gebied. We dienen als voorbeeld voor andere SiC-producenten.