Milieubeleid

ESD-SIC wil een goede buur zijn en produceren op een maatschappelijk verantwoorde wijze, door zijn bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en te innoveren. ESD-SIC wil dit behalen aan de hand van een aantal maatregelen, zoals het gebruik van duurzame grondstoffen, het verlagen van de CO2-uitstoot en het besparen van energie, alles in nauwe samenwerking met regionale ketenpartners en andere stakeholders.

Binnen dit kader heeft ESD-SIC de volgende doelstellingen:

  • om de negatieve gevolgen van bedrijfsoperaties voor het milieu en de nabije omgeving actief te voorkomen, te minimaliseren of verder te beheersen;
  • om zijn positie als ’s werelds meest betrouwbare, milieuvriendelijke en energie-efficiënte verder uit te breiden;
  • om tegen 2030 de koolstofvoetafdruk van siliciumcarbide met 70% te verlagen vergeleken met 2010 en met 65% vergeleken met 2020.