Energiecentrale

Het procesgas dat wordt gevormd bij de productie van SiC wordt teruggewonnen, ontzwaveld en dan verbrand in een stoomketel. De stoom onder hoge druk die wordt geproduceerd wordt op dit moment gebruikt om elektriciteit op te wekken door middel van een stoomturbine en een generator. De gegenereerde elektriciteit wordt gebruikt door de SiC-productiefaciliteit. Dit zorgt voor een elektriciteitsbesparing van ongeveer 20%, gelijk aan het verbruik van 24.000 huishoudens. Elektriciteit kan ook worden teruggegeven aan het elektriciteitsnet, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de nationale elektriciteitsvoorraad.

Toekomst

Hoewel de besparing van elektriciteit aanzienlijk is, zou deze 4 keer groter kunnen zijn als ESD-SIC de stoom die het genereert zou kunnen verkopen aan ketenpartners. De stoom op deze manier gebruiken zou 30 miljoen kubieke meter aan aardgas en 50.000 ton CO2-uitstoot besparen, wat de productie van deze stoom met aardgas anders zou veroorzaken.

In samenwerking met investeerders wordt er nu gewerkt om een lokaal stoomnetwerk te ontwikkelen dat huidige en mogelijk toekomstige bedrijven kan voorzien van stoom voor hun processen. ESD-SIC kan een aanzienlijk deel van die stoom aanleveren. Het stoomnetwerk moet in 2023 operationeel zijn.