Waterzuivering

Tijdens het productieproces worden 2 hoofdstromen van restwater gegenereerd:

  • Gascondensaat, wat ontstaat door het verkoelen van het procesgas.
  • Afvoerwater, wat wordt afgevoerd onder de ovens.

Beide stromen worden gezuiverd door middel van bezinking, beluchting en filtratietechnieken en worden dan volledig gerecycled. Waterzuivering vermindert niet alleen aanzienlijk de luchtuitstoot maar is ook goed voor de industriële hygiëne en bodembescherming. Daarnaast wordt ongeveer 200.000 m3 drinkwater bespaard, grofweg gelijk aan het verbruik van 1.300 huishoudens.