Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoorde doelen

ESD-SIC vindt een maatschappelijk verantwoorde productie belangrijk en streeft daarom de volgende doelen na:

  • actief de negatieve gevolgen van de bedrijfsvoering op het milieu en de directe omgeving voorkomen, minimaliseren of verder beheersen;
  • zijn positie als ’s werelds meest betrouwbare, milieuvriendelijke en energie-efficiënte SiC-producent wereldwijd verder uitbreiden;
  • nieuwe technologieën introduceren en kennis vergaren om zijn processen duurzamer en groener te maken;
  • een betrouwbare en transparante partner zijn voor al zijn stakeholders.

Eerlijke concurrentie

Subsidies en compenserende maatregelen voor CO2-uistoot en energieconsumptie moeten de transitie faciliteren om de economische kloof tussen wereldwijde concurrenten te dichten, zodat uitvoerbare duurzame initiatieven kunnen worden opgezet, terwijl het bestaansrecht wordt behouden.

Duurzaamheid

Als koploper van de wereldwijde SiC-markt qua het milieu, energiebesparing en procestechnologie wil ESD-SIC de duurzaamheid van zijn productieproces vergroten in de periode tot 2030. Om het productieproces van ESD-SIC toekomstbestendig te maken, zullen duurzame grondstoffen en groene elektriciteit moeten worden gebruikt en zullen reststromen (zoals procesgassen) op duurzame wijze moeten worden benut in samenwerking met ketenpartners.

De koolstofvoetafdruk van ESD-SIC’s siliciumcarbide verkleinen kan in de toekomst aantrekkelijk zijn voor klanten die hun producten duurzamer willen maken.

ESD-SIC heeft de afgelopen jaren ook op succesvolle wijze een programma-aanpak geïmplementeerd om het aantal procesfouten zoals opgeblazen ovens, te voorkomen. De bekende stankoverlast is de afgelopen jaren ook aanzienlijk teruggedrongen. Er wordt momenteel gewerkt aan een follow-up-programma om de uitstoot van schadelijke stoffen en slechte geuren nog verder te minimaliseren.