SiC productie

Siliciumcarbide (SiC) werd per ongeluk ontdekt in 1891 door de Amerikaan E.G. Acheson, toen hij probeerde een kunstmatige diamant te creëren. In tegenstelling tot de vele alchemisten die hem voorgingen, waren zijn pogingen niet geheel zonder succes. Tijdens zijn experimenten creëerde hij donkere, onregelmatig gevormde kristallen, met een hardheid die alleen onderdeed voor diamant en boriumcarbide. Het werd toen al voorspeld dat dit materiaal in de toekomst erg nuttig zou blijken. Niemand kon zich echter voorstellen hoe veel het werkelijk gebruikt zou worden.

ESD-SIC produceert siliciumcarbide (SiC) uit de grondstoffen zand en petroleumcoke. Zand en coke worden gemengd in de juiste verhoudingen om een reactief materiaal te creëren. Uit dit mengsel wordt een een hoop opgebouwd (de “oven”). Middenin dit materiaal wordt een kern van grafiet geplaatst die dient als stroomgeleider.

Deze grafietkern wordt aangesloten op een spanningsbron. Als gevolg van de weerstand loopt in de kern van de hoop materiaal de temperatuur op tot circa 2500°C. Bij deze temperatuur ontbinden het zand en de coke en wordt kristallijne SiC gevormd. Voor deze intense verhitting van de oven zijn grote hoeveelheden electriciteit nodig, wat het proces zeer energieintensief maakt. De oven wordt bedekt met een kunststof filmlaag om de gassen op te vangen die worden gevormd tijdens het productieproces. De gassen worden afgevoerd naar de ontzwavelingscentrale en vervolgens naar onze eigen energiecentrale om tot 20% van de energie die we gebruiken in de ovens op te wekken.

ESD-SIC is veruit de wereldwijde marktleider op het gebied van de milieuvriendelijke en energie-efficiënte manier van siliciumcarbide (SiC) produceren. Wij mogen maximaal 65.000 ton hoogwaardige SiC per jaar produceren. We produceren verscheidene kwaliteitsniveaus conform de strengste milieu-eisen. Daarnaast produceren we niet alleen verschillende hoogwaardige kwaliteiten, maar ook verschillende korrelfracties. Onze SiC wordt wereldwijd verkocht en gebruikt in een groot aantal duurzame producten en halfafgewerkte producten.